Захиалсан цахим үнэмлэх, гадаад паспорт ирсэн эсэхээ шалгана уу!!!

"

Та доорхи хэсэгт өөрийн регистрийн дугаараа оруулна уу